VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT VŘESOVICE

V neděli 22. ledna 2012 ve 14 hodin uspořádal Klub českých turistů odbor Vřesovice ve společenském sále školy výroční členskou schůzi a slavnostní akt ocenění nejaktivnějších turistů za období 2007 - 2011 v dlouhodobé soutěži O zlatého turistu.

Ocenění převzalo 16 zlatých turistů, 33 stříbrných a 36 bronzových turistů nejen z našeho regionu.

Program schůze byl veden podle daného plánu. Zpráva o činnosti KČT v roce 2011, hospodaření KČT, plán na rok 2012 a jiné.

KČT odbor Vřesovice ocenil ČESTNÝM UZNÁNÍM ODBORU a věcným darem paní Andreu Kudrnovou a Ing. Miroslava Běťáka za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku.

U příležitosti životních jubilejí, která oslavili v roce 2011, převzali blahopřání od KČT Vřesovice Tomáš Nečas, Šárka Valentová, Blažena Vaculíková, Jindřiška Kohoutová a Stanislav Oborný.

Veřejným uznáním za zásluhy o turistiku byli oceněni manželé Nemečkovi, manželé Poláškovi

a Ivana Zeťková za podporu KČT Vřesovice.

KČT Vřesovice vyhodnotil a ocenil soutěž O zlatou stuhu o nejaktivnější členy KČT Vřesovice za rok 2011. Zlatou stuhu získala Jitka Červinková, stříbrnou Jaroslava Zelinková a bronzovou Hana Jedounková.

Slavnostní výroční schůze měla nádech 10. výročí založení KČT Vřesovice. Při této příležitosti byla řada aktivních členů oceněna a vyznamenána. ČSTV Praha ocenil Čestným odznakem II. stupně za významný a výjimečný přínos v rozvoji tělovýchovy a sportu pana Miroslava Vaculíka a Čestným

uznáním III. stupně paní Jaroslavu Výstupovou a pana Miroslava Kohouta.

Za okresní sdružení ČSTV Hodonín pan Ing. Miroslav Běťák předal ocenění k 10. výročí založení KČT Vřesovice MUDr. Janu Svobodovi, Ladislavu Kubešovi, Anně Sukopové, Miroslavu Kohoutovi, Lukáši Vaculíkovi, Miroslavě Pavlechové, Anně Vaculíkové, Marku Pavlechovi, Jaroslavě Výstupové a Miroslavu Vaculíkovi.

Klub českých turistů Vřesovice ocenil k 10. výročí založení své organizace Čestným uznáním za dlouholetou spolupráci a propagaci činnosti KČT Vřesovice Hynka Valentu, Jitku Červinkovou, Lukáše Vaculíka, Janu Lavičkovou, Vlastu Poláškovou, Miroslavu Pavlechovou, Ing. Miroslava Běťáka, Ladislava Kubeše, Jaroslava Tomeška, Miroslava Kohouta, Andreu Kudrnovou, Miroslava Výstupa, Annu Sukopovou, MUDr. Jana Svobodu, Miroslava Vaculíka a Jaroslavu Výstupovou.

Výroční členské schůze KČT Vřesovice a slavnostního aktu ocenění nejaktivnějších turistů za období 2007 - 2011 se zúčastnilo 121 pozvaných účastníků. Pozvání přijalo také 12 vzácných hostů, mezi terými byli místopředseda Senátu ČR pan Ing. Zdeněk Škromach a předseda výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Jihomor. kraje pan Ing. Jiří Janda.

V hudebním doprovodném programu vystoupil úžasný Karel Gott revival.Výbor KČT Vřesovice

______________________________________________________________________________________Vyhodnocení soutěže „O Zlatého turistu" za období 2007 - 2011Účast na hlavních turistických akcích pořádaných Klubem českých turistů Vřesovice byla po dobu pěti let evidována. Celkem za období 2007 - 2011 uspořádal odbor KČT Vřesovice 20 hlavních turistických akcí pro pěší turisty a cykloturisty.Novoroční čtyřlístek - Okolo Vřesovic

Zimní přírodou

Putování Moravským Slováckem

Vřesovský výšlap - za krásami podzimuCelkem přišlo do Vřesovic za 5 let 5 128 turistů z celé ČR, Slovenska a Rakouska.O zlaté, stříbrné a bronzové turisty usilovali účastníci všech věkových kategorií. Vyznamenáno a oceněno bylo 85 nejaktivnějších turistů, kteří se zúčastnili alespoň patnácti akcí. Získali prestižní sošku, originální medaili a pamětní diplom.KČT Vřesovice udělil:16 zlatých turistů (účast na 20 akcích),

33 stříbrných turistů (účast na 18 až 19 akcích),

36 bronzových turistů (účast na 15, 16, 17 akcích).Za výbor KČT